Halkla İlişkiler

Firmaların tüm tanıtım faaliyetlerinin firma imajına uygun , toplum anlayışına bağlı ve gelecek planlaması doğrultusunda yapılmasını sağlarız. Tanıtım faaliyetleri yapılırken zamanın koşulları , toplumun düşünce yapısı ve firma ilkeleri de göz önünde bulundurulur.